Uslovi korišćenja

Sajt BeogradskiStanovi.rs je online platforma koja se bavi oglašavanjem stanova na prodaju u Beogradu.

Pravila oglašavanja

Naša stranica "Uslovi korišćenja" sadrži važne informacije o pravima i obavezama kako korisnika, tako i oglašivača na našem sajtu. Ovde ćete pronaći detaljne uslove koje se odnose na korišćenje naše platforme. Adresa sajta je https://beogradskistanovi.rs.

Oglašavanje stanova

Beogradskistanovi.rs je savršeno mesto za promociju stanova na prodaju u Beogradu. Naša usluga oglašavanja omogućava postavljanje oglasa na našoj platformi kako bi stanovi bili vidljivi na internetu.

Pravila i obaveze

Sadržaj oglasa koji postavljaju oglašivači je javan i oglašivači su odgovorni za tačnost i preciznost svojih podataka. Ukoliko primetimo neprimeren sadržaj, zadržavamo pravo da ga uklonimo.

Naš cilj je da omogućimo oglašivačima da svoje oglase dostave široj ciljnoj grupi - potencijalnim kupcima stanova u Beogradu. Brojevi telefona oglašivača su javno dostupni kako bi olakšali kontakt sa potencijalnim kupcima.

Korisnici

Svi korisnici naše platforme imaju mogućnost kreiranja profila i postavljanja oglasa. Oglašivači su odgovorni za tačnost informacija u svojim oglasima.

Zaštita ličnih podataka

Prikupljamo podatke kako bismo povezali ponudu i potražnju. Važno je napomenuti da podaci korisnika ostaju nepromenjeni i koriste se isključivo u svrhu za koju su namenjeni.

Mejlovi i notifikacije

Korisnici su saglasni da mogu primati obaveštenja od nas putem e-maila ili notifikacija. Opcija za isključivanje obaveštenja je dostupna.

Autorska prava

Sve autorske prava su zaštićena, a kopiranje sadržaja ili koda nije dozvoljeno. Naša platforma sadrži autorske elemente naših oglašivača.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji nije u skladu sa načinom korišćenja naše platforme.

Ograničenje odgovornosti

Tačnost podataka u oglasima je odgovornost oglašivača. Ne garantujemo prodaju stana, jer to zavisi od ponude i potražnje. Održavanje sistema može izazvati kratkotrajnu nedostupnost.

Rešavanje sporova

Ukoliko dođe do sporova, trudićemo se da ih rešimo mirnim putem. Naša odgovornost je ograničena na pravila i uslove korišćenja.

Ažuriranje uslova

Imamo pravo da ažuriramo "Uslove korišćenja" i novi uslovi će biti javno dostupni na sajtu.

Poslednji put ažurirano: septembar 2023.